Slide background
Slide background

Kompletný servis pre kanalizácie a potrubia / Západoslovenský a Stredoslovenský kraj

NON STOP linka +421 904 631 295

Ponuka prác

index95b3

 • čistenie kanalizačných odpadových potrubí a šachiet tlakovým zariadením
 • čistenie dažďových odpadových potrubí a vpustí tlakovým zariadením
 • čistenie tukových odpadových potrubí a revíznych šachiet tlakovým zariadením
 • čistenie domových kanalizačných prípojok
 • čistenie drezových odpadov od tukových usadenín
 • tlakové čistenie znečistených plôch
 • čistenie technologických potrubných rozvodov od rôznych druhov usadenín

- rozvody a zvody brúsneho oleja

- rozvody a zvody brúsnej emulzie

- rozvody a zvody fosfátových a iných špecifických látok

 • čistenie potrubí od tvrdých usadenín tlakovým zariadením bez poškodenia potrubia

- od vodného kameňa

- močových usadenín (pisoáre)

- kovových usadenín

- kalov a mnoho ďalších ......

 • preventívne prehliadky a čistenia potrubných rozvodov a zvodov
 • plánovaná prevencia a predchádzanie vzniku porúch počas výrobných procesov a užívania potrubných rozvodov a zvodov

- úspora nákladov (čistenie prebieha na základe schváleného harmonogramu, bez ohrozenia výpadku výroby alebo objektov)index10f1

 • monitorovanie a inšpekcia potrubných systémov za pomoci inšpekčnej kamery
 • možnosť nahrávania záznamu na DVD, CD, PC, USB kľúč, video kazetu a to v rôznych digitálnych formátoch ako sú napr.: *.avi, *.mp4, *.mov a mnoho ďalších na želanie zákazníka
 • vyhľadávanie porúch v neprístupnom teréne (pod zemou)
 • presná lokalizácia potrubných systémov smeru, hĺbky a porúch