ponúkame služby

čistenie kanalizačných odpadových potrubí a šachiet

čistenie dažďových odpadových potrubí

čistenie domových kanalizačných prípojok

čistenie drezových odpadov od tukových usadenín

čistenie technologických potrubných rozvodov od rôznych druhov usadenín

preventívne prehliadky a čistenia potrubných rozvodov a zvodov

monitorovanie a inšpekcia potrubných systémov za pomoci inšpekčnej kamery

Napíšte nám

Rádi Vám odpovieme na Vaše otázky

kontakt